Meteen naar de inhoud

Advies

Overheden | Branches | Bedrijven

Projecten

Publiek-private samenwerking

Lezingen

Een verhaal in duidelijke taal

Bureau Digitale Zaken: voor een menselijke samenleving in het digitale tijdperk“De democratie crasht”

‘Kees Verhoeven was in ons parlement een van de meest digitaal onderlegde politici, en kan als geen ander de verbinding leggen tussen de digitale wereld en onze overheid. Met die praktijkervaring wordt De democratie crasht een belangrijk boek voor iedereen die betere politiek wenst.’ – Alexander Klöpping, internetondernemer, journalist en spreker.

‘Kees Verhoeven beschrijft een probleem dat groter en acuter is dan we denken en hij presenteert een roadmap voor een oplossing. Elke politicus moet dit lezen. Elke burger die ook maar enigszins geïnteresseerd is in politiek moet dit ook lezen.’ – Ap Dijksterhuis, schrijver en hoogleraar psychologie.

Data & Infrastructuur

De digitale samenleving draait enerzijds om het genereren, verzamelen en verwerken van data en draait anderzijds op de digitale infrastructuur bestaande uit zeekabels, zendmasten, datacenters en glasvezelnetwerken. Bureau Digitale Zaken focust zich op deze twee kernaspecten van het internet, met bijzondere aandacht voor ethiek, privacy, autonomie en cybersecurity. Daarbij gaat het over een verantwoord datagebruik door overheden, van uitvoeringsinstanties tot slimme steden. Over veilige verbindingen en systemen die weerbaar zijn voor diverse dreigingen van buitenaf. En over duurzame en betrouwbare connectiviteit die economische kansen biedt maar ook rekening houdt met de maatschappelijke behoefte aan energiebesparing, een betrouwbaar stroomnet en betaalbare woningbouw.

Advies & Projecten

De digitale transformatie biedt grote kansen maar roept ook vragen op. Wat betekent nieuwe technologie voor mijn bedrijf? Hoe maken we als overheid op een goede manier gebruik van data? Welke stappen moet onze branche zetten op het gebied van privacy en cybersecurity? Houden we ons eigenlijk wel aan de wet? Over dat soort vraagstukken adviseert Bureau Digitale Zaken.

Digitalisering vraagt bij uitstek om publiek-private samenwerking. Tussen overheden, bedrijven, brancheverenigingen, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Maar te vaak lopen partijen tegen muren aan of weten ze elkaar niet te vinden. Op basis van private en publieke ervaring initieert en begeleidt Bureau Digitale Zaken samenwerkingsprojecten op het gebied van digitalisering, data en technologie..

Photo: Sander Ruijg

Over mij

Na mijn studie economische geografie zette ik me namens MKB-Nederland jarenlang in voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Toen ik in 2010 in de Tweede Kamer kwam voor D66 zag ik de grote invloed van digitale technologie op onze samenleving. Na jarenlange inzet om dit onderwerp hoger op de politieke agenda te krijgen, nam ik in 2021 afscheid van de politiek. Sindsdien draag ik als ondernemer met kennis van bedrijfsleven, besluitvorming en digitalisering bij aan de digitale transformatie van ons land. Zie voor meer informatie ook mijn LinkedIn pagina..

Lezingen

Behoefte aan een verrassend verhaal in duidelijke taal? Dat ben je bij Bureau Digitale Zaken aan het goede adres! Ik geef lezingen, verzorg trainingen en ben in te huren als dagvoorzitter voor evenementen over onder meer privacy, innovatie, cybersecurity en data-ethiek. Daarbij werk ik samen met Speakers Academy. Interesse? Stuur een e-mail naar nina@speakersacademy.nl

Bureau Digitale Zaken – 2022
Bureau Digitale Zaken – 2022

Jaarverslag 2022

Na twee lange Coronajaren was 2022 het jaar waarin de Russische aanval op Oekraïne het wereldtoneel veranderde. Ook was 2022 het eerste jaar van het kabinet Rutte IV én het jaar waarin Pele overleed, Messi gloreerde en Nederland weer geen wereldkampioen werd…Maar 2022 was ook het eerste volledige jaar van Bureau Digitale Zaken. In dit jaarverslag zet ik kort op een rij wat ik dit jaar met mijn bedrijf gedaan heb.

Media

Regelmatig geef ik interviews over mijn visie op digitalisering, data-ethiek, cybersecurity, privacy, kunstmatige intelligentie en nog veel meer.

Zie hier een aantal van mijn meest recente bijdragen:

Partners

Bij het realiseren van een menselijke samenleving in het digitale tijdperk werkt Bureau Digitale Zaken samen met verschillende partners binnen overheid en bedrijfsleven. Dit is volop in beweging maar momenteel zijn het in ieder geval de volgende organisaties:

Bureau Digitale Zaken - Partners- Dutch Datacenter Association - logo
Bureau Digitale Zaken - Partners - Fiber Carrier Association - logo
Bureau Digitale Zaken - Partners - Platform voor de Informatiesamenleving - logo
Bureau  Digitale Zaken - Partners - Speakers Academy - logo